Op deze zondag hebben we speciaal aandacht voor de kerk als familie.
Iedereen is welkom, van 4 tot 90 jaar! De kinderen blijven de hele dienst in de zaal.

Samen één!

Zondag 20 november | 10:30 uur | Candea College