Het samenkomen in een kleine groep hoort bij ons, het is ons DNA. In deze groep kun je lief en leed delen en groeien in je geloof. Hier ken je elkaar en geef en ontvang je persoonlijke aandacht. Je helpt elkaar om God beter te leren kennen, hem te volgen door je geloof praktisch handen en voeten te geven. Door de week ontmoeten we elkaar in vaste groepen van tien tot twaalf personen. Naast de kleine groepen hebben we ook de leerlijn K25 en 222.

K25 en 222
We willen gehoor geven aan Jezus’ oproep om discipelen te zijn die discipelen voortbrengen. Voor wie wil optrekken in een kleine groep die toegewijd is aan het eigen maken van Jezus’ onderwijs, liefde en voorbeeld, is er de keuze uit een K25 of een 222 jaar.

K25 is gebaseerd op 1 Korinthiërs 2:5 “Uw geloof moet niet op menselijke wijsheid steunen, maar op de kracht van God“.  In 2 Timoteüs 2:2 staat: Geef wat je in aanwezigheid van velen van mij hebt gehoord, door aan betrouwbare mensen die geschikt zijn om anderen te onderwijzen.

In beide groepen trekken we, met niet meer dan vijf personen, wekelijks met elkaar op. We leren van elkaar hoe we Gods woord in ons dagelijks leven kunnen toepassen.