Loading...

We passen op de allerjongsten en bieden hen zorg, liefde, aandacht en structuur. De iets oudere kinderen, 2 tot 4 jarigen, maken we bekend met wie God is, hoe ze Jezus al kunnen betrekken in hun nog jonge leven. De kids maken hier kennis met de bekendste verhalen uit de bijbel en bijbelse figuren. 

MiniKidz’  is dit een mooie voorloper op de KidzClub. De naam ‘MiniKidz’ dekt de lading van wat we in de jongste groep van 0-4 jarigen doen, nl. in het mini al kennis doorgeven, liefhebben en hiernaar handelen.

Breng dus gerust je kind bij de MiniKidz op zondagochtend! Vanaf 10.15 uur staan onze werkers voor je kind en jou klaar! Heb je vragen over MiniKidz, dan kun je ons altijd mailen.

Kinderen mogen met plezier naar de kerk gaan. Daarom hebben we iedere zondag een eigen programma voor kinderen van vier tot twaalf jaar. We willen de kinderen Gods liefde laten zien. We vinden het belangrijk dat zij God leren kennen en weten wat zijn plan met hun leven is. In kleine groepen van tien tot vijftien kinderen is er een interactief programma met zingen, een Bijbelverhaal, creativiteit en spel. De kinderen zijn vanaf 10.15 uur welkom en blijven tot het einde van de dienst bij hun eigen groep. Heb je vragen over KidzClub, dan kun je ons altijd mailen.