Impact werkt vanuit het verlangen om gehoor te geven aan de opdracht die Jezus ons geeft om Hem na te volgen in zijn bewogenheid. Zijn woorden hebben ons hart geraakt en zetten onze handen en voeten in actie.

“Toen Hij de mensenmenigte zag voelde hij medelijden met hen, omdat ze er zeer uitgeput en hulpeloos uitzagen, als schapen zonder herder.”

KerkvoorNu vindt dat we nooit met onszelf tevreden kunnen zijn, terwijl de wereld gebukt gaat onder lijden en problemen. We willen de liefde en rechtvaardigheid van God tonen: zowel in wat we zeggen als door belangeloos te dienen. En dat gebeurt. Door de jaren heen hebben we als kerk hulp kunnen geven aan veel mensen in onze omgeving. Hiertoe hebben we een intensieve samenwerking met verschillende hulporganisaties. Onze hulp is eenvoudig, kortdurend en aanvullend op de hulpverlening die je al hebt.
Vaak bestaat onze hulp uit taken waar professionele organisaties niet aan toe komen. Denk aan hulp om het huis op orde te krijgen of achterstallige klusjes in de tuin. Allerlei praktische zaken waar je door achterliggende problemen niet aan toekomt. Samen zetten we er de schouders onder, zodat je weer lucht krijgt en verder kan.

We doen dit omdat God van ons houdt en wij geloven dat Hij ook naar jou omziet.

Hulp nodig?
Bespreek de mogelijkheden met je eigen hulpverlener.