Loading...

Als je met ons samen De Liemers wilt bereiken met de liefde van Christus, en je wilt de visie van KerkvoorNu verder bouwen, dan vind je hier de gegevens waarmee je ons met een gift kunt ondersteunen. Elke gift maakt een groot verschil in een omgeving als De Liemers, en we willen je bedanken voor je ondersteuning en vrijgevigheid. Mede door jouw giften kunnen we een open huis zijn voor de streek waar mensen terecht kunnen; kunnen we zorg dragen voor elkaar en kunnen we jonge mensen helpen hun geloof te ontwikkelen.

Over geven
Geven is een oefening in vertrouwen. Het is loskomen van het idee dat we iets niet kunnen missen en leren vertrouwen dat Gods weg ons meer zal brengen dan we voor ogen hebben. God kan door onze vrijgevigheid werken. Als ik mijn hand naar Hem open, kan Hij nemen wat ik heb, maar kan ik ook ontvangen. We willen je uitdagen om te leven met een open hand. Deel je bezittingen, je tijd, je liefde met de mensen die God op je pad brengt en bid voor een vrijgevig hart.

ANBI
Alle activiteiten van KerkvoorNu worden gefinancierd door giften van onze leden en bezoekers. Je kunt geven met behulp van de onderstaande gegevens. Onze organisatie is als ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling) geregistreerd. Donaties aan KerkvoorNu zijn belastingaftrekbaar. Alle verplichte gegevens mbt. onze ANBI status vind je hier.

Hoe kun je geven?
Financiële bijdrage: Je kunt per maand, per kwartaal of per jaar je bijdrage overmaken of middels een automatische incasso laten afschrijven. Giften zijn financieel aftrekbaar bij de belastingaangifte.
Collectes: Er is de mogelijkheid om collectebonnen aan te schaffen. Op deze manier kun je deze giften opgeven bij de belasting.
Een bestelformulier voor de collectebonnen vind je hierEen ingevuld formulier kun je mailen naar de penningmeester.
Legaat: In je testament kun je opnemen dat er geld wordt nagelaten aan KerkvoorNu zoals dat voor meer goede doelen kan.
Periodieke schenkingen.

Rekeningnummer
NL66 RABO 0384 8359 88
tnv. Baptistengemeente Zevenaar

Door middel van onderstaand formulier kun je een toezegging doen voor jouw financiële bijdragen aan KerkvoorNu. Ook kun je een bestaande toezegging wijzigen. Vervolgens wordt je gevraagd aan te geven of je jouw toezegging zelf per bank overmaakt  op rekeningnummer:
NL66 RABO 0384 8359 88, of dat je KerkvoorNu machtigt deze als incasso van je rekening af te laten schrijven. Je toezegging wordt vertrouwelijk behandeld.

Ik doe een:

Mijn bijdrage bedraagt:
a) € 25,-b) € 50,-c) € 100,-d) € 200,-e) € 400,-Anders, (juiste bedrag hieronder invullen

Bedrag in euro's:

Ik wil mijn bijdrage in laten gaan in de maand:

Bankrekeningnummer:

Voorletters

Tussenvoegsel

Achternaam

Geboortedatum

Geslacht
ManVrouw

Straat

Huisnummer

Postcode

Woonplaats

Telefoonnnummer

Emailadres

Hierbij machtig ik KerkvoorNu om bovenstaand bedrag te incasseren van mijn rekening.
JaNee, ik maak dit bedrag zelf over

Eventuele toelichting of aanvulling