Naast persoonlijk gebed is het goed om samen te bidden. Jezus belooft een speciale zegen waar gelovigen bij elkaar zijn om gemeenschappelijk te bidden:

“… Ik zeg u, dat, als twee van u op aarde iets eenparig zullen begeren, het hun zal ten deel vallen van mijn Vader, die in de hemelen is. Want waar twee of drie vergaderd zijn in mijn naam, daar ben Ik in hun midden.” (Matteüs 18:19-20).

We bidden samen in De Stek op:
maandagochtend om 8.30 uur
dinsdagochtend om 9.00 uur
woensdagochtend 10.00 uur
vrijdagochtend om 9.00 uur.
Ook is er een gebedsavond op woensdag van 19:30-20:30 uur om de week bij Maarten en Mineke om te danken en te bidden.

De gebedsmomenten hebben een open karakter, iedereen is welkom!

GEBEDSUUR is elke twee weken op de zondagavond. We starten om 19:30 uur met gebed, vanaf 19:15 uur staat er koffie en thee klaar! Locatie: Maarten en Mineke, Pr. Bernhardlaan 3, Duiven.

Op dinsdag- en woensdagmorgen bidden we in de ontmoetingsruimte in de Boomgaard