Loading...

Naast persoonlijk gebed is het goed om samen met anderen te bidden. Jezus belooft een speciale zegen waar gelovigen bij elkaar zijn om gemeenschappelijk te bidden:

“… Ik zeg u, dat, als twee van u op aarde iets eenparig zullen begeren, het hun zal ten deel vallen van mijn Vader, die in de hemelen is. Want waar twee of drie vergaderd zijn in mijn naam, daar ben Ik in hun midden.” (Matteüs 18:19-20).

Daarom zijn er avonden waarop we samen bidden. Het gebedsuur heeft een open karakter, iedereen is welkom!

GEBEDSUUR is elke twee weken op de woensdagavond. We starten om 19:30 uur met gebed, vanaf 19:15 uur staat er koffie en thee klaar!

LOCATIE
Bij Maarten en Mineke te Hennepe,
Prins Bernhardlaan 3, Duiven.