Er is weer Kidzclub!

Er is weer Kidzclub!

We beginnen zondag om 10.30 uur. De kinderen kunnen vanaf 10.15 uur komen.

Kidz van groep 1 -4: worden verwacht bij de ingang van de Boomgaard
Kidz van groep 5-7:  bij de ingang van de corridor
Je kind wordt hier door de kidzclubleiding opgevangen. Kidz van groep 1-4 komen na de kidzclub weer met de leiding naar de ingang.
Kinderen vanaf groep 5 gaan zelf weer via de corridor naar buiten.

Vanaf 12 juli is er ook weer Minikidz. Wil je je kind vooraf aanmelden?
Per kind kan er één ouder mee om te brengen / halen.

De peutergroep bestaat uit maximaal 10 peuters en 3 volwassenen
De baby’s groep bestaat uit maximaal …. baby’s en 4 volwassenen.

Wil je uiterlijk vrijdagavond voor de  betreffende zondag laten weten of je kind zondag komt? Kom je van ver? dan kun je de Huiskamerdienst bijwonen. Wil je dat bij je aanmelding laten weten? Dat kan via mail

We zien er naar uit om je te ontmoeten!