Bij aanmelden graag alle voornamen noemen van de personen die je voor de dienst aanmeldt
Volgens de richtlijn van het RIVM mogen kinderen van de Minikdz en Kidzclub groep 1 en 2 met verkoudsheidsklachten zonder koorts gewoon komen.