Bij aanmelden graag alle voornamen noemen van de personen die je voor de dienst aanmeldt.
Er is opvang voor de jongste kinderen: Minikidz (0-3 jaar). Voor de kinderen van de basisschool is er Kidzclub