Bij aanmelden graag alle voornamen noemen van de personen die je voor de dienst aanmeldt
Tijdens deze dienst is er geen Minikidz en geen Kidzclub