Loading...

We zijn een kerk van nu en beleven onze samenkomsten op een eigentijdse manier. We hebben moderne aanbiddingsmuziek en we spreken in begrijpelijke, eigentijdse taal. Hier mag je zijn wie je bent. Thuis.

Wij geloven dat de essentie van kerk-zijn bestaat uit de drie aspecten van geloven waar Jezus zijn volgelingen bij bepaalde: zijn onderwijs, zijn liefde en zijn voorbeeldGroeien in discipelschap door van Jezus te leren, God en elkaar lief te hebben en in de wereld te dienen.

LEREN

De Bijbel bepaalt ons denken en handelen. We zien het als een Bijbelse opdracht om gericht te zijn op het vernieuwen van levens. Daar is een goed programma van Bijbelstudie, training in discipelschap en aanmoediging tot diepere persoonlijke omgang met God voor nodig. God roept ons op om zelf stappen te zetten om te blijven groeien in onze relatie met Hem. We dagen je uit en willen je heel graag op weg helpen.

LIEFHEBBEN

Het is belangrijk dat we groeien in relaties. Onze relatie met onze hemelse Vader is hierbij het allerbelangrijkste – want van daaruit kun je pas echt liefhebben. We willen elkaar helpen te groeien in relatie met God, door Hem in onze liederen te aanbidden en door het onderwijs dat we geven. We willen elkaar helpen te groeien in relaties met mensen door het creëren van ontmoetingsmogelijkheden in groter verband en in kleine groepen.

DIENEN

De gemeente bestaat uit mensen die van elkaar afhankelijk zijn, elk toegerust met specifieke gaven van Gods Geest. Deze gaven willen we gebruiken voor de opbouw van de gemeente en voor het dragen van elkaars geestelijke en materiële lasten. Daarom moedigen we elkaar aan om onze gaven te ontdekken en te ontwikkelen. Zo willen we aan elkaar en aan God toegewijd zijn.

‘De zondagse dienst is een bijzonder moment in onze week. Een plaats waar iedereen welkom is. God nodigt uit. In onze diensten willen we Gods uitnodiging laten horen aan alle aanwezigen: leden, gasten, bezoekers.’

Martina
Diensten

‘Wie met God op weg gaat, weet hoezeer andere gelovigen nodig zijn om te blijven groeien. Daarom hebben we kringen, dé plek waar we bouwen aan relaties en voor elkaar zorgen.’

Aafje
Kringen

‘Onze droom is om jongeren met elkaar te verbinden, hen te helpen groeien in geloof en ze een plek te bieden, om het bijzondere plan ontdekken dat God voor hen heeft, zodat ze hun gaven kunnen inzetten.’

 

Dennis
KVN Next

‘In onze kerk vind ik het belangrijk dat het geloof op een reële, open en relevante wijze wordt gebracht in taal voor mensen van nu. We werken met een ongelooflijke hoeveelheid teams en ik geniet van alles wat dat teweeg brengt. Zondag hebben we trouwens om half elf kerk. Je bent welkom.’

Christiaan
Voorganger

‘We willen onze handen uitstrekken naar de mensen die dat nodig hebben. Jezus gaf ons het ultieme voorbeeld van het dienen van de ander uit liefde en bewogenheid. Zijn liefde zet ons aan tot actie.’

Tanya
Impact

‘Onze kinderen mogen weten dat ze geliefd zijn door God. Dat laten we hen op zondag bij de MiniKidz en de KidzClub graag ervaren.’

Helma
Kidz